14 październik

Kategoria: Aktualności, Informacje

Nowy JPK_GTU – które towary i usługi podlegają obowiązkowi oznaczania?

W pigułce o GTU w obrocie wyrobami hutniczymi

Dwa symbole są istotne:

  • GTU_08 – wszystkie wyroby stalowe ujęte w pozycjach od 12 – 25  Załącznika nr 15 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku,
  • GTU_13 –  świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

GTU_08 – w punktach załącznika zawarte są wszystkie wyroby stalowe, które wcześniej były objęte „odwróconym VAT-em”, tzn. wszystko to, co nie jest zamknięte.

Oznaczenia GTU_08 nie stosujemy w materiałach zamkniętych, np. zgrzewanych: rurach, kolanach hamburskich oraz ciągnionych, np. rurach bezszwowych.

GTU_13 – dotyczy transportu i gospodarki magazynowej:

  1. Transport (sprzedawanych) materiałów* – taki transport z racji powiązania (ze sprzedawanym produktem) nie jest objęty oznakowaniem GTU.
  2. Usługi transportowe świadczone na rzecz innych organizacji – w takiej sytuacji usługa powinna być oznaczona GTU_13.
Oznakowanie na fakturze i korekta faktur wystawionych przed wejściem przepisów w życie

Nie ma obowiązku umieszczania oznaczeń GTU na fakturach.

Oznaczenia GTU powinny być zastosowane również w przypadku korekt do faktur wystawionych przed wejściem zapisów w życie.

W artykule skorzystano ze źródeł własnych oraz informacji zawartych na stronach: gofin.pl, jpk.info.pl, podatki.gov.pl.

* „Ponadto MF wyjaśniło, czy transakcję dostawy towarów wraz z transportem jako elementem cenotwórczym, gdy z warunków dostawy wynika, że dostawca musi dostarczyć towar w określone miejsce, należy oznaczyć GTU_13. MF wskazało, że nie. Jego zdaniem w tym przypadku podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów, tylko ich dostawę, a usługa transportu jest dodatkowym kosztem tej dostawy, dlatego w tym przypadku oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania”. (źródło: https://www.gofin.pl/podatki/17,2,62,202238,wyjasnienia-ministerstwa-finansow-dotyczace-oznaczen-w-nowym.html)

 

Share this Post!