31 Paź

Kategoria: Aktualności

Zmiany w naliczaniu podatku VAT od 1 listopada 2019 r.

Dokonywanie transakcji w obrocie wyrobami hutniczymi

Stal obok elektroniki, paliw, surowców wtórnych, „spożywki” i innych była dla przestępców łakomym kąskiem. Nie były dla nich przeszkodą ani odległość, ani duży gabaryt. Próby administracji rządowej i ustawodawcy na rzecz ograniczenia/wyeliminowania procederu trwają już kilka ładnych lat. Co rok praktycznie dokonywane są zmiany: JPK (jednolity plik kontrolny), osobne konta vatowskie, biała lista podatników. Od 1 listopada 2019 r. (realnie od 4.11.2019) wchodzą w życie kolejne zmiany, które zasadniczo wpłyną na sposób rozliczania płatności między podmiotami, które są płatnikami podatku VAT. Zmiany nie mają znaczenia w przypadku transakcji, kiedy u płatnika VAT zjawi się klient indywidualny – wówczas bez zmian każda transakcja będzie rozliczana jak do tej pory, czyli w każdej będzie naliczany VAT 23%, bo taka stawka obowiązuje przy obrocie wyrobami hutniczymi. Co się więc zmieni w obrocie między „vatowcami”?

Naliczenie podatku VAT przy transakcjach poniżej 15 tysięcy brutto

Od 1 listopada 2019 r. wszystkie transakcje muszą być dokonywane z naliczeniem podatku VAT 23%. Należności wynikające z dokonania transakcji poniżej 15 000 zł. , choćby między dwoma podmiotami nastąpiły kilkukrotne jednego dnia, mają być regulowane w całości na konto sprzedawcy. Jednorazowe transakcje od 15. tysięcy brutto będą podlegać mechanizmowi podzielonej płatności.

MPP, czyli mechanizm podzielonej płatności

Na fakturach o wartości od 15. tysięcy i zawierających towary wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (w tym wypadku wyroby stalowe) pojawić się musi informacja „mechanizm podzielonej płatności”. MPP obowiązuje również w przypadku, gdy wartość faktury jest równa lub większa 15 000 zł. brutto, a sumaryczna wartość towarów z załącznika nr 15 jest mniejsza niż 15 tys. Wówczas zapłata z zastosowaniem MPP będzie dotyczyć wyłącznie kwoty należności za towary/usługi wymienione w załączniku nr 15. Podatnik może w tej sytuacji też zapłacić całość podatku na konto VAT-owskie. Skarbówka nie będzie się przed tym bronić…

Co ma zrobić przedsiębiorca, by spełnić mógł wymogi ustawy i nie był narażony na negatywne konsekwencje?

Przede wszystkim musi liczyć się z wydatkiem rzędu kilkaset do kilkunastu tysięcy złotych na nowelizację programu handlowego, przeszkolić kadry, które czujnie będą sprawdzać prawidłowość drukowanych i wydawanych dokumentów sprzedaży.

W przypadku nabycia towarów objętych załącznikiem nr 15 zobowiązany jest do sprawdzania w dniu dokonywania płatności, co może nastąpić do 60. dni od daty dokonania transakcji, że wskazany na fakturze rachunek sprzedającego/dostawcy jest na tzw. „białej liście podatników”. Biała lista została udostępniona przez Ministerstwo Finansów 1 września 2019 roku, na której oprócz danych firmy, NIP-u, statusu rejestracji do VAT są wskazane rachunki rozliczeniowe.

Kto rozliczy należności i skieruje na odpowiednie konta kwotę netto i wartość VAT wykazane na fakturze objętej MPP?

Bank dokona rozliczenia faktury na podstawie dedykowanego komunikatu przelewu (osobnego polecenia przelewu „split payment”), na którym wskazane będą dwie kwoty: wartość netto oraz wartość podatku. Kwota netto będzie przekazana na rachunek dostawcy, a wartość podatku na rachunek VAT dostawcy-podatnika. I tak aż do czasu kolejnej zmiany…

Artykuł powstał na bazie informacji zawartych na: www.gofin.pl oraz źródeł własnych.

 

Share this Post!